ANBI-status

FAIR-NU valt onder de ANBI-regeling. Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij via (notariële of periodieke) schenking krijgen of uit nalatenschappen. Het geld dat u schenkt, komt dus volledig ten goede van onze doelstellingen.

 

De gegevens waarover een ANBI moet beschikken zijn hieronder weergegeven.

 

Naam/handelsnaam: Stichting Wereldwinkel Langedijk

RSIN-nummer: 809436656

 

FAIR-NU is gevestigd op Dorpsstraat 589, 1723 HB, Noord-Scharwoude, Nederland (0226-321381) en is ingeschreven in het Handelsregister KvK 37071920.

 

Doelstelling: Het bevorderen van sociaal-economische initiatieven die leiden tot een rechtvaardige samenleving.

Bestuur

Voorzitter: dhr. P.F. Kamermans

Secretaris: dhr. J. de Vries

Penningmeester: mw. W. Hogervorst - de Kraker

 

Naast het bestuur werken ongeveer twintig medewerkers vrijwillig in de winkel en zij verzorgen diverse activiteiten.

 

Volgens statutaire regeling ontvangen noch het bestuur noch de medewerkers enige vorm van loon of salaris.

Jaarverslagen

Download
Jaarverslag FAIR-NU 2019
JAARREKENING 2019.pdf
Adobe Acrobat document 108.2 KB
Download
Jaarverslag FAIR-NU 2018
JAARVERSLAG 2018.pdf
Adobe Acrobat document 545.2 KB
Download
Jaarverslag FAIR-NU 2017
Het jaarverslag 2017.pdf
Adobe Acrobat document 280.2 KB
Download
Jaarverslag FAIR-NU 2016
jaarrekening 2016 FAIR-NU.pdf
Adobe Acrobat document 112.8 KB
Download
Beleidsplan 2017 FAIR-NU
01-08-2017 Beleidsplan FAIR-NU.pdf
Adobe Acrobat document 210.6 KB